การเดินทางสู่สังขละบุรี

ตลอดระยะทางเข้าสู่อำเภสังขละบุรีนั้น ทัศนียภาพสองข้างทางคล้ายคลึงกับเส้นทางภาคเหนือของไทย ซึ่งจะตัดผ่านภูเขาไปตามความสูงชันของขุนเขาและลัดเลาะทะเลสาบเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพ ทะเลสาบที่งดงาม ไปจนถึงตัวอำเภอสังขละบุรี


การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

สังขละบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ-สังขละบุรีใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง จากตัวอำเภอเมือง กาญจนบุรี ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ถึงทางแยกก่อนเข้าตัว อำเภอทองผาภูมิให้เลี้ยวขวาแล้วขับรถต่อไปอีก 74 กิโลเมตรจนถึงอำเภอสังขละบุรี เมื่อถึง อำเภอสังขละบุรีให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีสุวรรณคีรี แล้วผ่านธนาคารกรุงไทย ผ่านโรงเรียน ตรงไปอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตร เลี้ยงขวาเข้าซอยศรีสุวรรณคีรีซอย1 เบอมิซอินน์จะอยู่ทางด้านขวามือ

การขับรถไป อำเภอสังขละบุรี ผู้ขับจะต้องตรวจสอบสภาพรถให้ดีก่อนการเดินทาง และควรขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเส้นทางที่คดเคี้ยวและลาดชัน โดยเฉพาะช่วงอำเภอทองผาภูมิ มุ่งหน้าอำเภอสังขละบุรี


การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

เวลาการเดินรถและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนการเดินทาง

จากกรุงเทพมหานคร

 • รถบัสสาย 9918 บขส จากหมอชิตใหม่-สังขละบุรี มีรถวันละ 3 เที่ยว เที่ยวแรก 05.00 น.
  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 300 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล บขส. โทร. 0 2872 1777
 • รถบัสสาย 81 จากสายใต้ใหม่-กาญจนบุรี มีรถออกทุก 20 นาที
  แล้วต่อรถจากกาญจนบุรีเข้าสู่สังขละบุรีต่อไป
 • วินรถตู้หน้าโรงพยาบาลราชวิถี-กาญจนบุรี เที่ยวแรก 07.00 น.
  โทร. 08 4748 1920, 08 5510 9596 แล้วต่อรถจากกาญจนบุรีเข้าสู่สังขละบุรีต่อไป
 • วินรถตู้แฮปปี้อนุเสาวรีย์ ซอยก่อนถึงเซ็นจูรี่-กาญจนบุรีเที่ยวแรก 05.30 น.
  โทร. 08 2243 7387 แล้วต่อรถจากกาญจนบุรีเข้าสู่สังขละบุรีต่อไป

จากกาญจนบุรี

 • รถบัสสาย 9918 บขส จากหมอชิตใหม่ จะมีจุดจอดอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกาญจนบุรีด้วย
  กรุณาสอบถามข้อมูลได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกาญจนบุรี
 • รถตู้บริษัท เอเชียร์ไทรโยคเดินรถ จำกัด มีรถออกทุก 40 นาที
  เที่ยวแรก 08.00 น. เที่ยวสุดท้าย 15.00น. บริษัทตั้งอยู่ด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารกาญจนบุรี โทร. 0 3451 3151, 034-622881